rolomschrijving/spelregels inzake www.padxpress.nl

Definities en begrippen

Cultuurpad: gevestigd te Panningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 51513137 handelend onder de naam Stichting Cultuurpad
Klanten: ouders/verzorgers en hun kinderen
Aanbieders: culturele instellingen, zzp’ers, vrijwilligers en anderen die zich cultureel aanbieder wensen te noemen en in die hoedanigheid naschoolse activiteiten aanbieden voor kinderen
Website: de website die door Stichting Cultuurpad wordt gefaciliteerd, te raadplegen via www.padxpress.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Redacteur: de partij die namens de licentiehouder de inhoud op deze website controleert en indien nodig aanpast.

Rolomschrijving
Cultuurpad is bedenker en houder van het platform www.padxpress.nl; een hip en eigentijds platform voor naschoolse activiteiten in de regio Noord-Limburg. Zij is houder van de domeinnaam en eigenaar van de auteursrechten op de website. Cultuurpad is licentiegever en biedt samen met alle licentiehouders het platform www.padxpress.nl aan als podium voor aanbieders, om hiermee hun naschoolse activiteiten aan te bieden en onder de aandacht te brengen van (potentiële) klanten. Het platform brengt vraag en aanbod op het gebied van naschoolse activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar samen. Licentiegever en licentiehouders handelen zonder winstoogmerk. Klanten kunnen deze site gebruiken om een reservering te maken voor een van deze activiteiten.

Aansprakelijkheid
www.padxpress.nl is geen rechtspersoon, maar slechts een platform waar vraag en aanbod samenkomt. Cultuurpad gaat geen relatie met een derde partij aan, met betrekking tot de inschrijving van en deelname aan een aangeboden activiteit. Met betrekking tot afspraken over betaling, verplichte deelname activiteit bij aanmelding en uitsluiting aansprakelijkheid bij deelname aan de activiteit gelden steeds de Algemene Voorwaarden van de betreffende (cultureel) aanbieder, die de activiteit middels het platform aanbiedt. Cultuurpad aanvaard geen enkele aansprakelijkheid in deze. Elke (indirecte) schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
Procedure
De aanbieders die hun diensten aan bieden op www.padxpress.nl worden geaccordeerd door een of meerdere redacteur(s) in de regio. Na accordering kan de aanbieder activiteiten aanbieden op de website. Een schending van de spelregels van de aanbieders kan schrapping tot gevolg hebben. Deze schrapping zal plaatsvinden door een van de redacteurs in de regio.
Wanneer er een reservering wordt gemaakt via de website www.padxpress.nl gaat de klant een directe contractuele relatie aan met de aanbieder, waarmee een reservering tot stand komt. www.padxpress.nl communiceert de gegevens van klant aan de betreffende aanbieder(s) en stuurt een bevestigingsmail in naam van 0f namens de aanbieder. Het platform wordt gratis aangeboden, ter gebruik voor aanbieders en klanten. Padxpress.nl brengt de klant en/of aanbieder geen kosten in rekening. Er wordt geen betaling gedaan via padxpress.nl. Eventuele kosten voor deelname aan activiteiten wordt rechtstreeks door de aanbieder aan de klant in rekening gebracht. De aanbieder zal hierover met de klant communiceren.

Spelregels
De volgende spelregels ziet Cultuurpad als basisvoorwaarden om het platform op de daartoe aangewezen manier duurzaam te kunnen blijven gebruiken:

 1. Alle aanbieders hebben een ruime ervaring met het begeleiden van activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en verantwoord zijn.
 2. De naschoolse activiteiten vinden plaats buiten schooltijd. De precieze aanvangstijd kan per activiteit verschillen.
 3. Er wordt geen vervoer geregeld. Oudere kinderen kunnen – in overleg met hun ouders – natuurlijk zelf komen. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de ouders zelf.
 4. Alle kinderen van de basisscholen kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten die aangeboden worden per school, verzorgd door bekwame lesgevers.
 5. De activiteit vindt plaats op vaste dagen en tijdstippen gedurende 1 of 1,5 uur voor een periode van 1 of meer weken. Na afloop van de activiteit ligt de verantwoordelijkheid bij ouders/verzorgers om hun kind(eren) weer op te (laten) halen. Er wordt vooraf en/of aansluitend géén incidentele opvang geboden.
 6. Inschrijven is mogelijk via de website www.padxpress.nl.
 7. Niet elke activiteit is voor elke leeftijd. Bij de activiteit staat de doelgroep vermeld.
 8. Na inschrijving verloopt de communicatie via e-mailberichten. Het is dus erg belangrijk dat uw mailadres klopt en dat uw spamfilter mails vanuit www.padxpress.nl en info@padxpress.nl toestaat. De e-mails die u ontvangt worden verstuurd door de aanbieder zelf of een daarvoor toegewezen redacteur. Deze kunnen in uw Spamfolder terechtkomen.
 9. Voor iedere activiteit geldt een minimum- en maximumaantal deelnemers (afhankelijk van de activiteit), waarbij de activiteit geannuleerd wordt bij een gebrek aan (voldoende) inschrijvingen (na de sluitdatum van de inschrijvingen). Deze beslissing ligt bij de aanbieder. Na sluiting van inschrijving zal de aanbieder via mail laten weten of de activiteit wel of niet door zal gaan.
 10. Indien uw kind niet kan deelnemen aan de activiteit, verzoeken wij u dit tijdig (binnen 24 uur) kenbaar te maken bij de aanbieder. Dit kan telefonisch of via e-mail.
 11. Als de aanbieder van een activiteit ziek is of niet aanwezig kan zijn, wordt er, indien mogelijk, door hem of haar zelf vervanging geregeld. Indien dit niet mogelijk is, wordt er zo snel mogelijk contact met de ouders opgenomen op de door u opgegeven telefoonnummer(s). De activiteit wordt dan ingehaald op een ander moment. Dit zal door de aanbieder bij u bekend gemaakt worden.
 12. Tijdens de activiteit is een veilige sfeer voor alle kinderen belangrijk. Er gelden daarom dezelfde omgangsregels als onder schooltijd.
 13. De contractuele relatie vindt plaats tussen de aanbieder en de klant/ouders. Daarom dient elke claim betreffende de uitvoering van de diensten rechtstreeks aan de aanbieder te worden gericht.
 14. Tijdens activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt. Soms worden deze foto’s gebruikt voor publicitaire doeleinden. In het account op de website kunnen ouders aangeven of foto’s van hun kind(eren) wel of niet gebruikt mogen worden.
 15. Zowel aanbieders als ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van gegevens in hun account op de PadXpress. Zijn er gegevens gewijzigd dan dienen de aanbieders/ouders dit zelf te wijzigen in hun account.
 16. De prijzen van de activiteiten kunnen verschillen. De prijsbepaling ligt bij de aanbieder. Echter is het streven van het platform om de bijdrage zo laag mogelijk te houden.
 17. Inschrijven voor een reeks activiteiten betekent dat de aanbieder ervan uit gaat dat uw kind elke week aan de activiteiten deelneemt, tot het einde van de reeks.
 18.  Inschrijvingen en reserveringen zijn definitief en kunnen niet terug worden gedraaid. Heeft u uw kind(eren) ingeschreven, maar kan hij/zij om welke reden dan ook niet meedoen, dan is er wel een betalingsplicht ontstaan. Om nadere afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de betalingsplicht eventueel kan worden opgeschort, kunt u zich richten tot de aanbieder.

Klachtenprocedure
Indien een klant een klacht heeft over een aanbieder, dan kan dit per e-mail gestuurd worden aan info@padxpress.nl o.v.v. de activiteit en aanbieder. De redacteur zal deze klacht met de aanbieder bespreken.

Disclaimer
De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt grotendeels samengesteld door het aanbod van de aanbieders. Cultuurpad kan niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieders en redacteuren.
Alle prijzen en overige informatie op de website afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Contactgegevens
Stichting Cultuurpad inzake PadXpress
Kerkstraat 32 5981 CG, Panningen
tel: 088-7307400
e: info@padxpress.nl
KvK 51513137
BTW NL850066323B01

Voor aanbieders gelden tevens veiligheidsvoorschriften. Klik om ze te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren