Cultuurpad is een culturele stichting opgericht door het onderwijs. Uniek in haar soort en veelomvattend. We

werken in opdracht van het onderwijs- op maat van de school- aan het bieden van brede ontwikkelingskansen voor kinderen. We zijn de rechterhand van scholen en werken vraaggericht aan het op creatieve wijze verbinden van onderwijs met cultuur en andere domeinen. We gaan uit van een integrale aanpak en hebben als motto ‘anders leren met cultuur’. We hebben geen eigen aanbod en zijn geen reguliere culturele instelling met uitvoerende experts. Daarom zijn we ‘primair anders’.

Zes onderwijsstichtingen (Akkoord, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei, Prisma, SPOV) uit Noord-Limburg vormen het hart, de kern van de stichting. Deze zes participanten vertegenwoordigen 90 scholen, meer dan 1000 leerkrachten en 19.339 leerlingen.

Daarnaast verleent Cultuurpad diensten aan SKBM, de onderwijsstichtingen gebundeld binnen SIEN en werken we samen met Kunstencentrum Venlo binnen het programma Lokaal C (Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Limburg).